algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Overeenkomst
Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die Tuinvrouw Terschelling, jou levert. Door onze dienst in te huren, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Diensten
Onze dienst is advies, aanleg en beheer van je tuin. Voor onze dienst vragen we een vergoeding in de vorm van een uurtarief, maandtarief ofwel een projectprijs. Wij behouden ons het recht voor de dienstverlening te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Contact
Je kunt van onze diensten gebruikmaken door contact op te nemen in persoon, via mail, een berichtendienst of telefonisch. Je krijgt dan van ons een prijsindicatie en eventuele gegevens die nodig zijn. Als je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kan dat altijd. Geef dit in persoon, via mail, berichtendienst of telefonisch aan.

Betaling
Bij inschrijving spreken we af of het uurtarief, maandtarief danwel de projectprijs van toepassing is. Je kunt een offerte opvragen. We spreken af welke betaaltermijn op je factuur komt.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Mocht je hierover vragen hebben, lees dan onze Privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten
Onze dienst verspreidt materiaal dat met intellectuele eigendomsrechten is beschermd. Het is niet toegestaan delen van het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. Hetzelfde geldt voor de gebruikte foto’s op de website.

Klachtenregeling en geschillen
Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info [at] tuinvrouwterschelling.nl  en we reageren altijd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.